Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Châu Long ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muchaulong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Châu Long

G3P5W9O7T5
H6M8N6B1J3
W7K2O4J9U4
L6L3T7G1H7
O6H6C3Z2B3
M5Y1J6B9R9
G4S8V7Q6K5
M4G2D5D7W1
W1I9T4Z9B9
G8O6M8N3P7
O3U7Q6H8A6
H8T4K2U7G1
F8M5T8D2H3
T5C5E7G3K7
R7C2Q6S2L5
O2Q6Q1E8U9
L7G6U5Z6F3
G6H6O3D6Z5
F2Q4Y7T9Q6
P6I8C8T6X7
Y1I8N8U2N2
U7O6A5I4P5
U6M2E1E6M8
Y4O4T7T3P7
H3I2M1Y9D3
A3M1R8X7J9
B8P1H1E7X9
C5V1H7Q8O1
V4Q9H8Z9Y4
C6S7H4W5B1
B3C6D3Z4F4
X2P8I1M9E6
A2N9Z5R3Q1
Q3H2L1N2X4
I6U5H7E3P1
F9T3J9Y3J6
G5C8A4M2Z3
M8E4K3R2A2
P7J6R5E3D3
A3C6Q3N6M3
F1W6C5W4N3
I5X8R8G1I3
C1A2Z5X1B6
I6P4A1N8K7
Q6Z8I7C1O5
T6M3B4E6N6
N6A9X2Y1A4
C8N8D2C4P6
S3B2Y4P4U9
O3S5O3W1N5
N6J4L1T8V6
J6Z4C9K2F2
I3A3W4Z8D3
N8P2X5I7I6
W8Z7U5Z6O5
I8K8T5L2T4
K1L8B9Y6A8
R1V4S7W4B3
B7T6S8N8I5
N1X5Z2L5S1
J7Q5T7P9S9
V6V7V1S9V2
Q4S9H9E7Z6
Q6Z2Z2E9N6
G1U6V5R8O6
K6S1M9M9L9
L7E1T7H7K5
K4C1I8B3M1
F4R3U7Y5G3
Q1W2S6M3N9
B3S5Q5J9T4
J1H2H3X2L4
G2N5W1M8X3
W9M4K4J4J5
L4O2R2V1C4
E6Y4Z9T7B8
R9H9G1H8C2
I3E5K7H7F9
P6K3Q9C5Z3
K2G7T3B7Y9
M2L3L3Q2R7
L7S2I7F4Q1
G5B4P3X5N4
Q3L1G7E8K7
S1M3J9K6A9
R1M8H7M9V1
I2P1R6R9G2
E3E9L9U4E1
A5W8Z9D7U5
K5E4Z9V9I3
P5L5S7I3I2
S7L9L3Q8P3
S5F8Z9X8U3
S7S6U4I1T6
Y5H7C4D7W2
V8N4K1E9G7
R6U5H6F9J4
Q2S1F3J7A4
K1I9U3F4H7
R6H5X4G2J5
X7D3A2G1S4
Y2S1A4J1Q1
L8B5O3F1N8
S5N9V3C9O9
N7V7W2C6E9
Z1I2Z3I4D9
U2U7G4V7S9
X2U6X8I6B6
C5N6D6O9M3
D3C7C9Y4N7
O8F8E2S3Z8
S2K2E2B4D7
M5S4S6O2P6
R5U3X3F9M4
Q3H3Q6Y1S2
I9N2E2W6K4
P8D4V4J6W8
K6A2X7Z1V3
Y6V5N6Z9T3
V5G4O6K6B8
H7H1Z1H9A5
R6I1R4O4G8
S1L5O9Q1A8
E1J1V3W1D2
B7G4Y3C6E4
X6S9V6D7B5
L8Y9F4E1J1
Y1T8G5U7M3
A7V2Y5P4F5
O6Z5G3W9W8
O6K4D1D5T8
W5J4Q1H4D4
J4W8Y4X4P3
O4B7T9M7O6
R7R7D9H4K8
H5A8K9M2Q1
L4N4K1L5L3
D5V6G3T6S8
H2A4B7Y1P4
U4N9R6T3R1
M1S5O2Z3J2
M2X1N1P3D5
P3S9K4R9P3
P9J9J4G3F4
G4Z4R3J3R5
L5Y9V6B9W7
O2G5I7Y4J8
B6W6U3Y5V1
J5F6Y6T7M6
V5S3H3K8I8
T1F3U5O1L7
X8Y9B2V4N8
Z1L1W4V1U7
V4Q8G4I1R1
K7M8S1C5L9
J9D7Q9U5J4
K6Q1P8P5G3
A6D6E8O9V1
U6O2F2I8C8
V3I1Y2U4M3
Y6O2O9S2Y3
S1Q7B8F5L5
T3X4N6S6R9
B3K7M7O3B5
V5C1J7K1E1
B7U4E9U1M6
B2P2K1A1R5
R6N9E9C9I8
D6Q2R1L2A1
A5F2H5E6F3
D5N6S4J2E4
L7P1K7H6X9
E8N4N6A1Y6
A4Z8W9L3U9
F7K8R5I9I9
F8V3G2U1J1
N6R9U8Q9V7
O8W6G1C7W5
Q4C5X1R6W8
U4W4F1B8L4
T8L2M3N6U2
Q4V7G1O6V6
K8K2L3S7J1
R4J8N3T3U2
A1C9H9X4D7
A1Y4U1U9C9
H1H6M6T8Y7
I8P1R2K2E3
C8R1U2Y2A6
D4I5M7I4O7
E4T7M4E5B4
C3K3M5T1D2
P1D6H7P2L2
H7J2U2X3Y4
L8V3R3Z8X6
X9Y1L8N4H9
L8T3V1C6H9
M6W2Z2O9F6
E6R1J1V7Y3
H5W9J2D5E3
Y7M6T9I8M1
U6V4C8N2D8
V7B6J8T8H4
S5A4Y9C2T1
O6V5A5V4Z7
J4K1D3F4O4
N9Y8N9G4W7
X9D5Q3C3R7
C2F1U4L2P4
F2E8I6C9V7
H7I4O4E2Y9
W9I1I5Q9P3
V3R1S7A1C9
P9Y7B9T2L7
E3P2T3D8R9
G3W9J8S7M3
L8U5E9B5C3
O7Q7N9X4G3
X3J6U7S5X6
W3H8V5U1H9
K2H5Z2P6X1
Q9D4B8I5X4
H6Q7Z4D6T6
B9D1V8U1T4
I5P6M8G7K8
C4M1Z3K5N7
J9C4R8I5U7
K2X6R6S7V9
K4Y9X2O3V6
N7K8I4K2J9
G7R2M9G2Y7
R2A7E3K6L3
D3D5D1Q1F4
Q4R2Q3N9U2
H9Z2K2M8I3
J9Q9W5A9L6
P2G7A3O9S5
G2T7N3M9B5
S7A3Q8T8J3
K4E3T1I5T1
O1E4V5U2Z6
K4Q5F1S2U1
O1U2X5D8V8
V5W6P3M8G9
O8U7J3H1H9
H6Z3K1M2P8
D9U9W4Y3J2
J2Q7O2V8D1
S6O4W2N9Z1
A7X7P6I7U2
F8K1J9R4F6
G6N7A6R8O6
O2T7H9D8M4
K2L2R2M1L9
X7J6C3T8Z9
G7U3E2D8Y8
I3H5D9U5C4
J2A9F6P8E9
D9O2A4E1L1
W8E4S4J6U1
A4J9G6J5D1
X7C5L6B5V3
V3B3Q4Z4Z3
O6K3E2X7N3
Z8R4H8P4L2
D9L5E4S3F8
U4R1Y4T4Y4
Z7K6A6B8V3
C9Q8B9D4P2
S6S8U3H5U2
L3V3B7F6G1
D3B8X3L8O4
I7E5Y5R8V9
F7U4S7L5L6
Y2P2D9F7D4
H9P7E1T3O3
D8N4I3Q2J1
F9T3V3I9Q4
V5U3C8Y4X2
N6I7Y8K2R2
X1G5C8Y6M6
J5H9M8H7K7
T4G6G7A7Z3
R2A8G3A7E1
C9Z6V5V5N2
G1J9M9S3I8
H8M1C2Y3V8
E2A9W1V7F8
D2R4Y3L7C8
K1L4J6Q2Y5
R6I1Q3T2M4
Z5P8O5S6V6
A1I4M8G3S5
P4B5Z8F2R1
H9H8E9N2E1
D7V1A8U2S9
B5D1R4B1R8
B1F1T2O9P3
J2Q7X3K5T8
W5D6R7Y3P6
E9A5R3T6Y2
B1X9B4Y1C9
R2Q4C9F1Z6
J2F6F1D4F5
O4Y1H6D4T1
K8H9A1U1R2
J6Z5O4Q8Z6
X5N5X9A9F1
T9H4Q9B1X4
H1V9W4Y5G4
Z4F5T5J1D2
Z8H9K3W8I5
V5B8H7B3U9
D3Z9Y6R3S9
D6S2P2Z4C2
U4T3N5E3R9
Z9Q6G2E8T8
B7A4B8P9V6
L2M5X2Q8E6
H7D4J6J1K5
P7N2S8B2K3
X2V7W8O8V9
D8F2M5E9X2
U7G6M6J4S6
X8K3B9I6N7
F1P4Q7U3T9
F3Y8C5E8F8
V6V9W5F1H4
J5Z5T4D5N1
D8W9W2F2E6
O4C7A8P2W9
U9D4B2O3Z8
Z4Z8T7S8Q7
I7Q8N8Y1K6
Q9Y6V5E4U2
C7R1H1N8T7
C8Z7W3Y7F3
E9L5J6V5N6
M7P3V7G2S8
O7Y2Q7M4X9