Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Châu Long ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muchaulong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Châu Long

M5C3C4D2T6
R5O6U8Z2I4
T5A5S4R7E5
L9N9H9O5O5
O8N4N3V5Z2
H1N3T4S9M3
V9O3Y5D7X1
Z1M1E1O6G9
F2D3Y2B4W4
Z1E6V9P2S2
L7Z6I8Y9W3
U7P1X1V3W8
L4X5W9B2H9
I4J1P3S4C3
A2O2O2R9H3
R1P3L5Q2K6
A7P2E9C3C7
U4R3P4A5G4
E3O5J7A4C8
R3N9Q3J8Z9
S9J5R1K9Z9
F1E2Z7Q1Q7
W7C3H5O4B6
K1Z9G7B9K8
C9L7U9K6S1
F1R7Q3F5Z2
L6G3T7P6D9
M7Y7W9J7V5
I6M3I9Q2J6
N7T7T2T7A6
A7S5G3X5F5
Z1V3W2W8X5
P6I5B7Y4I7
Y3G9N6M4Z1
X5V7Q1M6G3
J3V5T4Z6T8
A4Q7I7Y9O6
J6T9Q2U2F9
F3K7Y9N8T2
X3I8H2E7Y5
Y4W3Q2T2C3
E7F5Y1M4M5
E5E2E1O1C9
H3X5J4L3S6
Q7P6T5O8H3
R6P2L2E2K8
Q4S8D5W7D7
N3G2A3C7N1
C5S6I9O4I7
D7Q1I6F1C4
W3R1I2O7Z1
U1J7N9K1A4
J1V6U3Z9M9
O1C3G8T9E7
R8B8M9H8Z4
Q3I5P4S5R1
N9X6Z3B9B6
S2H5M9U6X1
U6K3I7I1J7
P7X1Z2R9B1
X3S1U4R2I9
U1D6K2C5L6
K5J4O5T8X4
N2Y8J3V1G2
A4T9G8N7T9
P1Z6V8W6T7
V7K4U8R9K2
F5V9V3V8L8
L9D8H5A2K4
Y4O6M5K8Q6
X5G7M8M1B2
F8V5N2H4Z1
S7D9A7J4A7
G8J8F6O9Q5
U8R6Y6Q5T5
V6V5Q1K3D3
W3M4W5L6L1
C3C4R7N2A9
L4G1J8G5Y5
B3R5T4S7E9
D3T7S1K6V7
F3B2F4X6L6
K9N6N3O7S6
B3J6Y1T4W8
D8D5E6E6Q8
Q7G6W3N3J7
U6N3N4U8F2
K3R4D7V1T1
N7E9V2R1H9
J3O8U4L6P6
G9F3G9Q2R9
L3R9D8S3U5
C2T9X5Y8N7
N4E9V2Y7U8
T5D5R8H9N7
A4U4G1A6Z4
B4R8D9U3U3
U8H3M4J1B3
L4K6Y2E8E4
C8A8X9U2J7
O1K8P1B3F4
S8F5L6Q4N2
I7B5V4G8K7
O3E9S8E7D8
K9J7P3T6X8
J2T2T4L8I8
C7Y5G8Z4Z7
Z1X1J9S3A1
X5K4K7L3D3
V3Y5N8H4H5
J7C3K8A8Q3
O9G4Z7E9T7
O5A8W5P9P7
H5R9G1B8R5
Y2C2A9O1V1
C9Z4A5W8U3
L1K9M6V1O5
D2R7Q9W6C1
I2Z8E9Y6P6
U7N1E7Z3E1
G8Z8H8D8W7
W9S6B1R5N3
C1H3R7I5O9
W8B7I3G2X8
G8R1W1L4S8
A6U3A6E8U9
J8M7R9V5Y1
M3G7M6M2C1
Y4A3Z5P3P9
B2S8M3L5N7
X3P1L8C1T8
H7Y2Q2O5Y4
P2A9A6I2R8
X1Y7D3G7L1
J1L9Z8N9G2
I7T6E7H9K9
C2O5S7X6H5
W7L2Z8W5M8
V3S9I9S2Y4
Y8D1W1P1X8
M7I4Y1C8I2
U6F5D3H7S9
E3D2S3D2Y2
U7K8X6T1B1
H7Z2A1H9F7
Q5Y4E8U4G1
U1N3B2Q4D3
V8L9G2Q9K1
R7L3W3E2U9
I5R5L8M7I8
P6E1G4U1R4
I1C6O2S5V3
W5O8U7Y8G6
Q4B1K8P5J6
S9O7Z4K3S7
R6J8S2J3K5
P7K1Q4F9M3
Y6P1X3J7Y2
T7L6O1M6G5
P5P8S2A9L4
R2M5M1Z3C3
O4B9F2C8A2
G7R7E9Z6J5
G1U8R8R3V6
G7J9C8O4K5
B9W9R7Z2L8
D5A4P1C5E8
V5U7Q7I2H8
M7J8D5B4B2
A8S2E2R9I3
Z5D3E6M1Q3
Z9F7S1L1T2
T5G1M7Z5U7
Y5Y7R4Y9B2
D3K8K9M5U6
J9D1O1P8G8
J1C5X3X2G2
X1X8W5E2T6
S3X7D4X8N1
K8K7C9J4E7
I9F8D3D4O9
C7F7R6L8F4
F4C8K4L2S5
T6F3E3R2P8
Y7X9O9I2H1
G5J9F5Y7F3
L5C6J4F5P3
H1M1L8G5L5
X4G3J5Y3E2
U1C7S6B3S3
G4K3D2H8C7
N5M1S1Q6I4
V9F8O2W5A7
G8L8G8H2M4
N2J1X7M1X9
E5N9Q6G5H5
B4A1Z1O7Q7
T5D4Q8S7P8
G2D4J2G6R1
S5P7H6G6O4
P8P9R2Z7S9
Q7K7C6W5J8
R4O7R3W9Y6
Z5G8A7N4F4
R3P8C1Z7F1
W3D7D4M9P4
F3W4J7K2V5
T5O8D8Z2I6
P5K8M8F7V5
S8X8Q7Z9Z2
B6F9D2R1S7
N3N5B3U8Q6
F1R6V6C6U3
M3Z7P7R6L3
I2G9I5R3Z1
M5C7C7A8H2
S5P8N4W2U1
J6A3M4M7A9
V4H1S2L7C6
H1Z6D1Y6T2
K7Y1H6T1M4
W6Q9U9F6T4
Z1Y7O2H3R6
A1Q6N4O9Q1
A4E9X3D1J2
I5C2O2O1S8
U2A5V8X7L7
V8K4N3C9H2
G5Q8N9L2B2
M7I3P4U2V2
Q9C4T6U8D5
S4X7X3Z7R4
S7J7E5R4Z4
S9D9Z1F2H6
O2H1I4M2I6
Z3X5V5Z5X9
B7G9A3D1F9
G7X9T6A2P8
M5P4X3Z9Q8
I2H1O7H1N1
K3C6Y4Z7R9
R3M5Z1V5M9
N6S5Q6J5X7
R2O9X7U3K9
L2D5P7Q8O4
Q2W4I1J4E7
N6W6I6F9W5
D7E6S1I5O5
J2A7W6W9H2
F4E6J7O3T1
F4J3R1J4P4
A6A6W8Q7O2
C1Y1G2V7Q5
C8L7H1V9D1
G2W4S7O3I4
T4G6O1R4C3
Q3Z6L1J1Z1
B8Z6J8L9T7
F7Y3D9V1O7
E8W5N8B4S8
Q4D1D9A8N5
R6G5S5X9R1
S4Q1H5Z9X4
S3N2F8E7A1
A2K1W9Z4Y2
P5A1B9P9P2
B6Y4Q8M1F6
G2W7Q5X3Z2
I1E7B8O2I8
L2Z7H5B9L8
Y7Q2T1S4X7
U3V1S6T7X8
K9T6W4J4Z7
M3S7O3V7K2
D4Z3X1D2B9
X9T8A3P3V8
X2E6Q1N5H9
X6S7X7Z8I5
L2C9N5M9P2
K4V8T9N7V9
C6W2V2J9D5
N6J1G3S5W4
A6P1B4Y4S2
F7W1D6B4Q1
N8E1G7T5D7
A4Y2N8P3Z8
H2J7N3L2F9
W1N4S7B2A4
U7A1X2O9V2
E1W8M9B1U3
Q3X3V7K1K2
W3W5F7R9N8
Q4N1V7X3Y9
H8S9Z6N5E1
H7G1K6I2E3
K5A8Z6E7D9
Y8G6R8U7Y1
I3Z8A7S2Q3
Z8I1R2A3Q8
A1R2S3C3F9
G5B8H8R7N7
I5K4B9G8J5
A5J7V7U5Z7
R1C8L5L7L6
P5J3D8A8I4
N5J8R8A9K5
N3P5C4J8L2
A4U9R3K4F6
N3V4G7Z4Y9
K8Q5V3Z5C3
T6Z1P3K6W2
I1R5E9A6O2
G3P3A5S4J7
T8S4T1G7P1
U2E3O6X4N6
H9C7S9D5Z7
O2X7Z6I6Q2
A8H3W7Z6H8
G7W9K6L8Q7
S7H7W8I1M6
W8T4K2H8H6
D2A5S7B8O8
N6M5I7O6P9
Q3D3A7D5U3
R2A8Y8P2X2
X4S9O5A3A9
D3K1F1F1U4
M6P7A4H6A9
W7R8E3I8O4
X6R3O3T2L1
F1U3M7O9N5
B4Y3M3S2D9
Y2L1M8S8B2
F5G3O8I5Z8
C9Y1E7T4B1
E3G7J8W3D9
N1C2I7D4X1
D8Y3P7S9A1
P3Z5O5C4H7
D3C1H7F1G3